Σημείο Αναφοράς

Ανασκόπηση αναφοράς DAC3 HGC

Ανασκόπηση συγκριτικής αξιολόγησης DAC3 HGC: το DAC3 είναι μια καλά εξοπλισμένη μονάδα και ένας από τους καλύτερους ήχους DAC σε αυτή την τιμή...

Ανασκόπηση αναφοράς DAC2 HGC

Ανασκόπηση συγκριτικής αξιολόγησης DAC2 HGC: Το Benchmark DAC2 HGC είναι ένα εξαιρετικά ικανό προϊόν, αλλά αντιμετωπίζει έναν τρομερό ανταγωνισμό...