Μπλε

Κριτική Blue Ella

Ανασκόπηση της Blue Ella: έχει κάποια δυνατά προσόντα, αλλά δεν διαθέτει όλα τα ταλέντα για να ανησυχήσει τους ηγέτες της τάξης...

Blue Mo-Fi κριτική

Κριτική Blue Mo-Fi: Εμπνευσμένη σχεδίαση, αλλά ο ήχος είναι κακός. Για 280 £, τα Mo-Fis πρέπει να είναι πολύ καλύτερα...