Συγχορδία-Παρέα

Αναθεώρηση C-Screen της Chord Company

Ανασκόπηση C-Screen της Chord Company: προσφέρει στο σύστημά σας τον ήχο της εταιρείας Chord Company με πιο περιορισμένο προϋπολογισμό από το βραβευμένο Clearway. Άλλος αρχηγός τάξης...

Αναθεώρηση αναλογικής RCA για το Chord Clearway

Αναθεώρηση αναλογικής RCA για το Chord Clearway: εάν ξοδεύετε χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο σε εξαρτήματα hi-fi, θα θέλετε καλωδίωση που αποκομίζει τα μέγιστα από την απόδοσή τους...

Αναθεώρηση Chord Company Clearway

Κριτική της Chord Company Clearway από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες της Clearway....

Κριτική Chord Company Supershield

Κριτική Chord Company Supershield από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του Supershield....

Κριτική Chord Company Leyline

Κριτική της Chord Company Leyline από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες της Leyline....

Κριτική για το Chord Company Carnival Silver Screen

Ανασκόπηση της Chord Company Carnival Silver Screen από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες της Car...

Αναθεώρηση C-line της Chord Company

Ανασκόπηση Chord C-Line: όσον αφορά τη συνολική απόλαυση, λίγα σε αυτή την τιμή πλησιάζουν σε αυτό που μπορεί να κάνει η C-line για το σύστημά σας...