Ελακ

Elac Miracord 70 κριτική

Κριτική Elac Miracord 70 από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του Miracord 70....

Elac Debut B5 κριτική

Ανασκόπηση του Elac Debut B5: μερικές καλές ιδιότητες που εμφανίζονται, αλλά όχι το σφαιρικό παιχνίδι που ανησυχεί τους ηγέτες της τάξης...

ELAC FS 147 κριτική

Κριτική του Elac FS 147 από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του FS 147....

Αναθεώρηση Elac EA101EQ-G

Ανασκόπηση ELAC EA101EQ-G: Ο κομψός ενισχυτής της Elac απογοητεύεται από μια αδύναμη απόδοση που δεν μας κρατά το ενδιαφέρον μακροπρόθεσμα...

Elac Uni-Fi BS U5 Slim κριτική

Elac Uni-Fi BS U5 Slim: Τα διακοσμητικά ράφια της Elac, σχεδιασμένα για την Ευρώπη, υπόσχονται σε εσάς και τη μουσική συλλογή σας να περάσετε καλά...

Αναθεώρηση Elac BS243

Έλεγχος Elac BS243 από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του BS243....

Elac BS 73 κριτική

Ανασκόπηση ELac BS 73: ένα αξιοπρεπές ζευγάρι ηχείων hi-fi ακριβούς προϋπολογισμού, αλλά υπάρχει κάποιος ισχυρός ανταγωνισμός και πιθανώς υπάρχουν καλύτερες επιλογές για εσάς στην αγορά...

Elac Debut B6 κριτική

Ανασκόπηση Elac Debut B6: θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα τραβήξουν την τόλμη και τη γροθιά αυτών των ηχείων σε ράφι της Elac...

ELAC BS 142 κριτική

Έλεγχος Elac BS 142 από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του BS 142....

ELAC MicroMagic 2.1 κριτική

Κριτική Elac MicroMagic 2.1 από τους ειδικούς στο Plan BGMBH - συγκρίνετε τις πιο πρόσφατες τιμές, δείτε κριτικές χρηστών και δείτε τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες του MicroMagic 2.1....