Κύριος-Δυναμικός

Hands on: Master & Dynamic MA770 review

Κάποια εξαιρετικά ενδελεχή και αφοσιωμένη μηχανική έχει μπει στο MA770, αλλά έχει αποφέρει καρπούς; Κάναμε τα χέρια για να μάθουμε......