Κατάσταση

Κατάσταση CB-1 κριτική

Κατάσταση κριτική CB-1: αξιοπρεπής σε τομείς, αλλά πολύ άνιση για να κερδίσετε μια σύσταση...

Κατάσταση OB-1 κριτική

Αναθεώρηση κατάστασης OB-1: καλό σε μέρη, αλλά στερείται συνολικής ικανότητας......